ITV DE LEVANTE, S.A.

Informació – CITA PRÈVIAPer a acudir a la cita prèvia tinga a mà la documentació següent:
   - Permís de Circulació del vehícle.
   - Targeta d'Inspecció Tècnica del Vehicle.
   - Dades per a realitzar la factura.
   - Assegurança obligatòria en vigor.

Recorde que:
   - El vehicle no ha de mesurar més de 2,40 *mt. d'alt (baca inclosa).
   - El sistema de cita prèvia només pot admetre cotxes, furgonetes, ciclomotors i motocicletes.
   - El sistema de cita prèvia només pot admetre Inspeccions Periòdiques, i No Periòdiques prèvia autorització en planta.
   - Per a Reformes, Duplicats, Enganxaments, etc. ha d'acudir a les oficines.
Informació per als nostres usuaris:
Es prega comunicar amb antelació en el cas de no poder assistir a la seua reserva de Cita Prèvia. A partir del 25 de Maig de 2010 és obligatori estar al corrent del pagament de l'assegurança obligatòria del vehicle per a poder obtindre la ITV favorable. No procedirà la devolució de l'import abonat, en el cas de no assistència a la seua reserva de Cita Prèvia.Seleccione Data de Reserva

Cita Previa Vehícles Pesants
ITV San Antonio

Estació ITV:
 
Data (dd/mm/aaaa):
 
     


Si té algun problema escriga a info@laitv.com

HORARI

PER A LA INSPECCIÓ DE VEHICLES:

De dilluns a divendres de 7 a 22 hores
Dissabtes de 8 a 14 hores

OFICINES:

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
* Dissabtes de 8:15 a 13:30 hores

A aquest efecte poden consultar el nostre Calendari d'Obertures.
Cal recordar que els horaris de tancament d'admissió de vehicles queden en funció de l'afluència dels mateixos i de la capacitat de la planta.
Per a més informació, poden escriure'ns a info@laitv.com, o contactar amb nosaltres a través del nostre número telefònic 96 301 34 34 (atenció telefònica: de 9 a 20 hores).

HORARI

PER A LA INSPECCIÓ DE VEHICLES:

De dilluns a divendres de 7 a 22 hores
Dissabtes de 8 a 14 hores

OFICINES:

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
* Dissabtes de 8:15 a 13:30 hores

A aquest efecte poden consultar el nostre Calendari d'Obertures.
Cal recordar que els horaris de tancament d'admissió de vehicles queden en funció de l'afluència dels mateixos i de la capacitat de la planta.
Per a més informació, poden escriure'ns a info@laitv.com, o contactar amb nosaltres a través del nostre número telefònic 96 301 34 34 (atenció telefònica: de 9 a 20 hores).

HORARI

PER A LA INSPECCIÓ DE VEHICLES:

De dilluns a divendres de 7 a 22 hores
Dissabtes de 8 a 14 hores

OFICINES:

De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
* Dissabtes de 8:15 a 13:30 hores

A aquest efecte poden consultar el nostre Calendari d'Obertures.
Cal recordar que els horaris de tancament d'admissió de vehicles queden en funció de l'afluència dels mateixos i de la capacitat de la planta.
Per a més informació, poden escriure'ns a info@laitv.com, o contactar amb nosaltres a través del nostre número telefònic 96 301 34 34 (atenció telefònica: de 9 a 20 hores).